10 İyul 2020

Sorğu

Bizim işimizdən razısınız?

Nəticələr

Axtarış

Müraciət

Xəbərlər

İnşa müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıblar
04.05.2015 İnşa müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıblar
Məktəblilər arasında ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr edilən inşa müsabiqəsi keçirilib.
ətraflı
ATİAHİ Respublika Komitəsi Rəyasət Heyətinin genişləndirilmiş iclası keçirilib
29.04.2015 ATİAHİ Respublika Komitəsi Rəyasət Heyətinin genişləndirilmiş iclası keçirilib
Aprelin 30-da Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi Rəyasət Heyətinin genişləndirilmiş iclası keçirilib.
ətraflı
Hacıqabul rayonunda hesabat-seçki yığıncaqlarının nəticələri müzakirə olunub
01.04.2015 Hacıqabul rayonunda hesabat-seçki yığıncaqlarının nəticələri müzakirə olunub
2015-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində ATİAHİ-nin ilk təşkilatlarında keçirilmiş hesabat-seçki yığıncaqlarının nəticələri və 28 aprel Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü münasibətilə...
ətraflı
Əlaçı və həmkarlar ittifaqı fəalı olan ali məktəb tələbələrinə adlı təqaüd təqdim edilib
02.03.2015 Əlaçı və həmkarlar ittifaqı fəalı olan ali məktəb tələbələrinə adlı təqaüd təqdim edilib
Martın 3-də 2014-2015-ci tədris ilinin qış imtahan sessiyasının nəticələrinə görə əlaçı və həmkarlar ittifaqı fəalı olan ali məktəb tələbələrinə Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin...
ətraflı
31 de­kabr Dün­ya Azər­bay­can­lı­la­rı­nın Həm­rəy­lik gü­nü və Ye­ni İl mü­na­si­bə­ti­lə təd­bir ke­çi­ri­lib
24.12.2014 31 de­kabr Dün­ya Azər­bay­can­lı­la­rı­nın Həm­rəy­lik gü­nü və Ye­ni İl mü­na­si­bə­ti­lə təd­bir ke­çi­ri­lib
De­kab­rın 25-də Azər­bay­can Təh­sil İş­çi­lə­ri Azad Həm­kar­lar İt­ti­fa­qı Res­pub­li­ka Ko­mi­tə­si tə­rə­fin­dən 31 De­kabr Dün­ya Azər­bay­can­lı­la­rı­nın Həm­rəy­lik Gü­nü və Ye­ni İl mü­na­si­bə­ti ilə ali mək­təb tə­lə­bə­lə­ri üçün bay­ram təd­bi­ri ke­çi­ril­miş­dir.
ətraflı
Mü­ka­fat­lan­dı­rıl­ma­ mə­ra­si­mi ke­çi­ri­lib
24.12.2014 Mü­ka­fat­lan­dı­rıl­ma­ mə­ra­si­mi ke­çi­ri­lib
«Nə? Ha­­ra­­da­­? Nə za­ma­n?» in­tel­lek­tu­al oyu­nu, fut­zal ya­rı­şı­nın qa­lib­lə­ri­nin və 2014-cü il­də bey­nəl­xalq sə­viy­yə­li təd­bir­lər­də uğur­lu nə­ti­cə­lər gös­tər­miş tə­lə­bə­lə­rin mü­ka­fat­lan­dı­rıl­ma­sı mə­ra­si­mi ke­çi­ri­lib.
ətraflı
Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin IV Məclisi keçirilib
09.12.2014 Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin IV Məclisi keçirilib
Dekabrın 10-da Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı (ATİAHİ) Respublika Komitəsinin IV Məclisi keçirilib.
ətraflı
Təhsildə uğur qazanan tələbə və şagirdlərə ATİAHİ Respublika Komitəsinin adlı təqaüdü verilib
28.09.2014 Təhsildə uğur qazanan tələbə və şagirdlərə ATİAHİ Respublika Komitəsinin adlı təqaüdü verilib
Sentyabrın 29-da Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında 2013-2014-cü tədris ilində təhsildə uğurlu nəticələr qazanan ali məktəb tələbələrinə və...
ətraflı
AHİK sədri Türk Egitim-Senin nümayəndə heyətini qəbul edib
06.08.2014 AHİK sədri Türk Egitim-Senin nümayəndə heyətini qəbul edib
Avqustun 7-də Türk Egitim-Senin nümayəndə heyəti Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının qonağı olub.
ətraflı
ATİAHİ Respublika Komitəsi tərəfindən buroşürlər hazırlanaraq üzv təşkilatlara paylanıb
31.07.2014 ATİAHİ Respublika Komitəsi tərəfindən buroşürlər hazırlanaraq üzv təşkilatlara paylanıb
Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin «Əmək müqaviləsi bildirişi sənin əmək hüquqlarının müdafiəsinin təminat formasıdır» və...
ətraflı