10 İyul 2020

Sorğu

Bizim işimizdən razısınız?

Nəticələr

Axtarış

Müraciət

Maliyyə şöbəsi

 

            Fəaliyyətinin əsas istiqamətləri

 
 • Şöbə Respublika Komitəsinin mühasibat – uçot işini təşkil edir.
 • Üzv təşkilatların mühasibat-uçotu işinə rəhbərlik edir, onların işini əlaqələndirir.
 • Üzv təşkilatların mühasiblərinin işinə nəzarəti təşkil edir və onlara metodik köməklik göstərir.
 • Respublika Komitəsinin  və üzv təşkilatlarının təftiş komissiyalarının işinə əməli köməklik göstərir.
 • Respublika Komitəsinin mədaxil və məxaric üzrə əsas göstəricilərini planlaşdıraraq məclisin  təsdiqinə  verir.
 • İlin  yekununa görə  həmkarlar ittifaqı büdcəsinin yerinə yetirilməsinə dair hesabatları ümumiləşdirərək Rəyasət Heyətinin təsdiqinə verir.
 • İstirahət düşərgələrinin gəlir və xərc smetalarının tərtib edilməsini təmin edir və Rəyasət Heyətinin təsdiqinə verir.
 • Respublika Komitəsində  və üzv təşkilatlarda ştat cədvəlinə riayət olunmasına nəzarət edir.
 • Üzv təşkilatların mühasibat uçotu sahəsində qəbul edilmiş yeni normativ  aktlarla təmin edilməsini təşkil edir.
 • Əsas  və azqiymətli vəsaitlərin uçotu  ,onların inventarlaşdırılması, istifadəyə  yararsız inventarların təlimata uyğun  olaraq silinməsinə nəzarət edir.
 • Üzv təşkilatlar tərifindən toplanmış vəsaitin smetaya uyğun ,qənaətlə xərclənməsinə və onlar tərəfindən yuxarı həmkarlar  təşkilatları qarşısında maliyyə öhdəliklərinə  əməl edilməsini nəzarət edir.
 • Üzv təşkilatlar arasında sanatoriya – kurort  və istirahət evlərinə yollayışların  HİK üzvlərinin  sayına müvafiq olaraq  bölgüsünü təşkil edir.
 • Mühasiblərin müvafiq kurslarda  ixtisaslarının artırılmasını  işini planlaşdırır.
 • AHİK və beynəlxalq təşkilatlar qarşısında  maliyyə öhdəliklərə əməl edilməsini təmin edir.
 • Üzv təşkilatların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilini  aparır.
 • AHİK - İcraiyyə Komitəsinin, Respublika Komitəsinin Rəyasət Heyəti və Məclisinin qərarlarından  irəli  gələn maliyyə məsələlərini həll edir. 
 • Aidiyyəti təşkilatlara maliyyə hesabatlarının vaxtında  verilməsini təmin edir.
 • Şöbəyə  daxil olan ərizə və  sorğulara  cavab hazırlayır.