Həmkarlar İttifaqı Komitələri

1.    Bakı Dövlət Universiteti HİK
2.    Azərbaycan Texniki Universiteti HİK
3.    Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti HİK
4.    Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti HİK
5.    Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti HİK
6.    Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti HİK
7.    Azərbaycan Dillər Universiteti HİK
8.    Bakı Slavyan Universiteti HİK
9.    Bakı Musiqi Akademiyası HİK
10.  Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti HİK
11.  Bakı Mühəndislik Universiteti HİK
12.  Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası HİK
13.  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti HİK
14.  Gəncə Dövlət Universiteti HİK
15.  Azərbaycan Texnologiya Universiteti HİK
16.  Sumqayıt Dövlət Universiteti HİK
17.  Lənkəran Dövlət Universiteti HİK
18.  Mingəçevir Dövlət Universiteti HİK
19.  Azərbaycan Milli Konservatoriyası HİK
20.  Bakı Avrasiya Universiteti HİK
21.  Azərbaycan Universiteti HİK
22.  Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası HİK

Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitələri

1.    Bakı Dövlət Universiteti THİK
2.    Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti THİK
3.    Azərbaycan Texniki Universiteti THİK
4.    Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti THİK
5.    Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti THİK
6.    Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti THİK
7.    Azərbaycan Dillər Universiteti THİK
8.    Bakı Slavyan Universiteti THİK 
9.    Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti THİK
10.  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti THİK
11.  Gəncə Dövlət Universiteti THİK
12.  Sumqayıt Dövlət Universiteti THİK
13.  Azərbaycan Texnologiya Universiteti THİK
14.  Mingəçevir Dövlət Universiteti THİK
15.  Bakı Mehəndislik Universiteti THİK