23 Yanvar 2019

Sorğu

Bizim işimizdən razısınız?

Nəticələr

Axtarış

Müraciət

Xəbərlər

Kollektiv saziş imzalanmışdır
14.07.2015 Kollektiv saziş imzalanmışdır
Təhsil Nazirliyi ilə Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi arasında 2015-2017-ci illər üçün kollektiv saziş imzalanmışdır.
ətraflı
Qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilmişdir
25.05.2015 Qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilmişdir
Mayın 26-da ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümü münasibətilə ali təhsil müəssisələrinin tələbələri arasında keçirilmiş bədii yaradıcılıq festivalının və...
ətraflı
Universiada başa çatdı
25.05.2015 Universiada başa çatdı
Təhsil müəssisələri arasında XII Respublika Universiadası başa çatdı
ətraflı
Bədii yaradıcılıq festivalının yekun konserti keçirilmişdir
04.05.2015 Bədii yaradıcılıq festivalının yekun konserti keçirilmişdir
Mayın 5-də Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümü münasibətilə ali məktəb tələbələri arasında təşkil edilmiş bədii yaradıcılıq festivalının yekun konserti keçirilmişdir.
ətraflı
İnşa müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıblar
04.05.2015 İnşa müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıblar
Məktəblilər arasında ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr edilən inşa müsabiqəsi keçirilib.
ətraflı
ATİAHİ Respublika Komitəsi Rəyasət Heyətinin genişləndirilmiş iclası keçirilib
29.04.2015 ATİAHİ Respublika Komitəsi Rəyasət Heyətinin genişləndirilmiş iclası keçirilib
Aprelin 30-da Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi Rəyasət Heyətinin genişləndirilmiş iclası keçirilib.
ətraflı
Hacıqabul rayonunda hesabat-seçki yığıncaqlarının nəticələri müzakirə olunub
01.04.2015 Hacıqabul rayonunda hesabat-seçki yığıncaqlarının nəticələri müzakirə olunub
2015-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində ATİAHİ-nin ilk təşkilatlarında keçirilmiş hesabat-seçki yığıncaqlarının nəticələri və 28 aprel Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü münasibətilə...
ətraflı
Əlaçı və həmkarlar ittifaqı fəalı olan ali məktəb tələbələrinə adlı təqaüd təqdim edilib
02.03.2015 Əlaçı və həmkarlar ittifaqı fəalı olan ali məktəb tələbələrinə adlı təqaüd təqdim edilib
Martın 3-də 2014-2015-ci tədris ilinin qış imtahan sessiyasının nəticələrinə görə əlaçı və həmkarlar ittifaqı fəalı olan ali məktəb tələbələrinə Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin...
ətraflı
31 de­kabr Dün­ya Azər­bay­can­lı­la­rı­nın Həm­rəy­lik gü­nü və Ye­ni İl mü­na­si­bə­ti­lə təd­bir ke­çi­ri­lib
24.12.2014 31 de­kabr Dün­ya Azər­bay­can­lı­la­rı­nın Həm­rəy­lik gü­nü və Ye­ni İl mü­na­si­bə­ti­lə təd­bir ke­çi­ri­lib
De­kab­rın 25-də Azər­bay­can Təh­sil İş­çi­lə­ri Azad Həm­kar­lar İt­ti­fa­qı Res­pub­li­ka Ko­mi­tə­si tə­rə­fin­dən 31 De­kabr Dün­ya Azər­bay­can­lı­la­rı­nın Həm­rəy­lik Gü­nü və Ye­ni İl mü­na­si­bə­ti ilə ali mək­təb tə­lə­bə­lə­ri üçün bay­ram təd­bi­ri ke­çi­ril­miş­dir.
ətraflı
Mü­ka­fat­lan­dı­rıl­ma­ mə­ra­si­mi ke­çi­ri­lib
24.12.2014 Mü­ka­fat­lan­dı­rıl­ma­ mə­ra­si­mi ke­çi­ri­lib
«Nə? Ha­­ra­­da­­? Nə za­ma­n?» in­tel­lek­tu­al oyu­nu, fut­zal ya­rı­şı­nın qa­lib­lə­ri­nin və 2014-cü il­də bey­nəl­xalq sə­viy­yə­li təd­bir­lər­də uğur­lu nə­ti­cə­lər gös­tər­miş tə­lə­bə­lə­rin mü­ka­fat­lan­dı­rıl­ma­sı mə­ra­si­mi ke­çi­ri­lib.
ətraflı