Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı

Fəaliyyətinin əsas istiqamətləri


Həmkarlar ittifaqı komitəsinin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri  əsasən onun qarşısında duran  aşağıdakı vəzifələrdən ibarətdir:

Çap et  Çap et